Studie: Chioská Masticha a Helicobacter pylori

Léčivá aktivita Chioské Mastichy v gastrointestinálním (zažívacím) systému je známa již od starověku. Masticha se používala při zdravotních komplikacích jako je bolest břicha a vředy. Dostupné reference nejen od lékařů, ale i ze starověkých a středověkých lékařských záznamů, uvádějí Chioskou Mastichu jako účinného a vhodného činitele pro léčbu gastrointestinálních poruch a chorob. Chioská Masticha se od nepaměti používala v arabských zemích pro osvěžení dechu, jako přísada do pokrmů a nápojů a jako tradiční léčivo na bolest a nepohodlí v horní část břichaVzhledem k těmto vlastnostem byla započaty první studie Chioské Mastichy na univerzitách a v dalších institucích. V 90. letech vyšly první mezinárodní a místní vědecké studie publikované v prestižních vědeckých časopisech, které byly zaměřené na použití Chioské Mastichy na problémy související s trávicím systémem. Výzkumy nepřetržitě pokračují a vedou k pozoruhodným zjištěním. Helicobacter pylori helikobakter pylory h. HP bakterie žaludek žaludeční helikobakterie

Studie 1

V roce 1998 použil Huwez a kol. kmen H. pylori NCTC 11637 a šest čerstvých klinických jedinců (tři byly senzitivní na metronidazol a tři byly rezistentní na metronidazol). Chioská Masticha byla připravena jako roztok v ethanolu v koncentraci 50 mg / ml a byla pak zředěna tak, že obsahovala 107 buněk / ml H. pylori, pro konečnou koncentraci od 0,0075 do 1,0 mg / ml. Chioská Masticha zabila kmen NCTC 11637 H. pylori a šest klinických jedinců bez ohledu na citlivost organismu na nitroimidazol. U pokusu byla jasně dána minimální váha Chioské Mastichy v objemu 1 ml roztoku. Za zmínku stojí, že v nižších koncentracích Masticha zabránila významně růstu H. pylori. Díky elektronovému mikroskopu bylo prokázáno, že Masticha na bakterii provedla jasné ultrastrukturální modifikace. Díky tomuto pokusu lze říci, že Masticha vykazuje určitou antibakteriální činnost proti H. pylori. Díky tomuto zjištění lze tedy vysvětlit její účinky proti žaludečním vředům. Analýza anti-H. pylori vykazuje, že Chioská Masticha může být aktivní činitel v boji proti helicobacteru.[1]

Studie 2

Marone a kol. zkoumali v roce 2011 baktericidní účinek Chioské Mastichy proti H. pylori proti klinicky izolovaným bakteriím. Chioská Masticha zabila 50 % testovaných kmenů při koncentraci 125 μg / ml a 90 % při koncentraci 500 μg / ml. Závislost poměru koncentrátu Chioské Mastichy a jejího vlivu na bakterii byla zkoumána pod elektronovým mikroskopem. Chioská Masticha vyvolala v bakterii H. pylori blebbing, morfologické abnormality a buněčnou fragmentaci. Závěr tedy je, že Chioská Masticha vyvolává antibakteriální činnosti proti helicobacteru.[2]

Studie 3

Cílem jiné studie provedené v roce 2001 Bona a kol. bylo objasnit bakteriální aktivitu Chioské Mastichy proti H. pylori. Ve studii bylo použito dvanáct klinicky izolovaných kmenů baterie Helicobateru pylori. Čtyři kmeny bakterie byly náchylné na klaritromycin a metronidazol a 4 kmeny byly odolné proti klaritromycinu a poslední 4 kmeny byly odolné proti klaritromycinu a metronidazolu. Chioská Masticha usmrtila 50% testovaných kmenů při koncentraci 125μg / ml, zatímco minimální koncentrace bakterií byla 90μg / ml. Kmeny bakterie citlivé na klaritromycin a metronidazol byly navíc inhibovány při koncentraci Chioskou Mastichou 62,5 μg / ml. Závěr studie: Chioská Masticha prokázala dobrou antibakteriální účinnost proti H. pylori.[3]

Studie 4

Roe a kol. v roce 2003 zkoumal účinnost žvýkání Chioské Masticha na bakterii H. pylori na osobách trpících gastritidou. Studie se zúčastnilo 48 subjektů, opět se testovalo pomocí dvojitého slepého klinického testu. Účastníci byli rozděleni do dvou skupin. Jedné byla podávána Chioská Masticha a druhá dostávala placebo. Subjekty žvýkaly Mastichu 3x denně po dobu 15 minut. Test trval po dobu 90 dnů. Závěr testu: Chioská Masticha má příznivý účinek na zánět žaludku způsobený bakterii Helicobacter pylori. [4]

Studie 5

Heo a kolektiv se v roce 2006 zaměřili na zjištění, zda olej z Chioské Mastichy může snížit poškození střev způsobené bakteriemi a diclofenakovou léčbou. Pokus byl prováděn na laboratorních potkanech. Mastichový olej se ukázal jako ochranný činitel a ve spojení s diklofenakem se ukázalo, že se jejich společnému podávání zamezilo zvětšení počtu bakterií a zamezení jejich translokace. Závěr pokusu: bylo prokázáno, že Chioská Masticha vykazuje prospěšné vlastnosti při prevenci poškození střev spojeného s podáváním nesteroidního protizánětlivého léku a jako prevence bakterií u potkanů.[5]

Studie 6

Paraschos s kolektivem v roce 2007 zkoumali účinnost výtažku z Chioské Mastichy in vitro a in vivo na bakterii H. pylori. Výtažky a čisté složky Chioské Mastichy byly zkoumány s ohledem na jejich účinnost proti H. pylori. Výtažek z Chioské Mastichy byl poté zkoumán na myších, které byly infikovány helicobacterem pylori. Doba testu byla stanovena na 3 měsíce. Při průměrná dávce 0,75 mg Chioské Mastichy/den a se kolonizace bakterie H. pylori snížila zhruba 30násobně. Dále se zkoumal in vitro efekt na 11 kmenech H. pylori. Dále se zkoumala účinnost kyselin obsazených v mastiše. Závěr pokusu: Chioská Masticha může být účinná v snížení počtu bakterií helicobacteru.[6]

Studie 7

Studie z roku 2008, kterou provedl Kottakis a kol. se zaměřila na arabino-galaktanové proteiny izolované z Chioské Mastichy. Pokusy zjišťovaly výše uvedený protein má vliv na růst bakterie H. pylori a prokázaly, že nejméně 1,4 g Chioské Mastichy ovlivňuje životaschopnost bakterií. Výzkumná skupina poukázala na to, že takové proteiny Chioské Mastichy mohou vyvolat morfologické změny v H. pylori a zabraňovat tak v jejím in vitro růstu. Nicméně tato domněnka musí být dále ověřena na živých organismech. [7]

Studie 8

V roce 2009 výzkumný tým zkoumal účinnost Chioské Mastichy na vrozených buněčných imunitních efektorech. Studii se podrobilo 5 pacientů, kteří trpěli bakterií H. pylori. Účastníci dostávali 1 g Chioské Mastichy denně po dobu 2 měsíců. Zkoumal se vliv proteinu z Mastichy, zda potlačuje aktivaci neutrofilů přítomných v H. pylori neutrofil-aktivující proteinu, který hraje zásadní roli v H. pylori patologii v zánětech žaludeční sliznice.[8]

Studie 9

Hassan (2009) zkoumal zpomalující účinek různých koncentrací některých rostlinných slizů a pryskyřic (včetně P. lentiscus gum) na specifické střevních disacharidáz. Chioská Masticha měla ze zkoumaných největší tlumící účinek na střevní invertázu, maltézu a laktázu.[9]

Studie 10

Dabos a kolektiv v 2010 zkoumal vliv čisté Chioské Mastichy na snížení počtu a vymýcení bakterie H. pylori u pacientů, kteří byli touto bakterií infikovaní. Celkem 52 pacientů bylo náhodně rozdělena do čtyř skupin. Skupina A dostávala 350 mg čisté Chioské Mastichy třikrát denně. Skupina B dostávala 1,05 g čisté Chioské Mastichy třikrát denně. Skupina C dostávala pantoprazol 20 mg dvakrát denně spolu s čistou Chioskou Mastichou 350 mg třikrát denně. A skupina D dostávala pantoprazol 20 mg dvakrát denně a amoxicilin 1 g dvakrát denně spolu s klarithromycin 500 mg dvakrát denně. Skupiny A, B, a C byly testovány po dobu 14 dnů. Skupina D pouze 10 dní. Vymýcení bakterií H. pylori bylo potvrzena u 30,8% pacientů ve skupině A a u 38,5% ve skupině B. K vymýcení bakterie nedošlo u ani jednoho pacienta ve skupině C. Ve skupině D mělo 76,92% pacientů negativní dechovou zkoušku na přítomnost H. pylori. Chioská Masticha byla všemi účastníky velmi dobře snášena a nebyly hlášeny žádné vedlejší účinky. Ukazuje se tedy, Chioská Masticha je in vivo baktericidní aktivní na H. pylori.[10]

Studie 11

Během téhož roku zkoumal Dabos a kol. účinnost Chioské Mastichy u pacientů s funkční dyspepsií, tedy se špatným trávením. Konkrétně bylo vybráno 148 pacientů, kteří splnili kritéria ROME II pro funkční dyspepsii. Následně jim bylo náhodně přiděleno buď 350 mg přípravku Chioské Mastichy třikrát denně anebo placebo. Studie trvala 3 týdny. Poté byly hodnoceny jednotlivé příznaky a celkový stav pacienta. Počet pacientů, kteří dostávali Mastichu, si méně stěžoval na příznaky funkční dyspepsie, než pacienti, kteří dostávali placebo. U 40% pacientů užívajících placebo a u 77% pacientů užívajících přípravek Chioské Mastichy došlo k pozoruhodnému zlepšení příznakůChioská Masticha v tomto pokusu výrazně zlepšila tyto příznaky: bolest žaludku obecně, úzkostné žaludeční bolesti, tupou bolest v horní části břicha a pálení žáhy. Závěr: Proto Chioská Masticha výrazně zlepšuje příznaky u pacientů s funkční dyspepsie ve srovnání se skupinou, která užívala placebo.[11]

Studie 12

V roce 2012 proběhla další studie, v níž Kountouras a kol. tvrdili, že společné podávání Chioské Mastichy a dodržování diety omezující Helicobacter může působit proti H. pylori. Nicméně, je možné, že Chioská Masticha nebyla hlavní hybatelem změny v H. pylori. Protein aktivující H. pylori neutrofily je slibným kandidátem vakcíny proti infekci H.pylori. Závěr studie byl, výše uvedený protein je také důležitý v patogenezi onkogenů žaludku a i tlustého střeva.[12]

(….)

Studie 13

V roce 2014 zkoumal Miyamoto a kolektiv chemické složení esenciálního oleje z Chioské Masticha a jeho antibakteriální účinky v protikladu k H. pylori rezistentním lékům. Konkrétněji se tato studie měla pokusit přiblížit, která látka z Chioské Mastichy je zodpovědná za to, že Chioská Masticha má anti- H. pylori účinek. GC – MS identifikovalo 20 složek. Bylo testováno deset standardních složek na anti-H.pylori aktivitu a bylo jasné, že a-terpineol a (E) -methyl isoeugenol prokázali účinek proti 4 různým  H. pylori kmenům pylori, které byly klinicky izolované od pacientů s gastritidou, žaludečními vředy a rakovina žaludku. Závěrem lze říci, že tyto sloučeniny by mohly být užitečné k překonání růstu H. pylori v žaludečním prostředí, která mnohdy bývá rezistentní k léčbě léčivy.[13]


[1] Huwez F.U., Thirlwell D., Cockayne A., Ala’Aldeen D.A.A [1998]: Mastic Gum Kills Helicobacter pylori. N. Eng.J. of Med., 339 (26): 1946
[2] Marone P., Bono L., Leone E., Bona S., Carretto E., Perversi L. [2001]: Bactericidal activity of Pistacia Lentiscus mastic gum against Helicobacter pylori. J Chemother., 13 (6): pp 611-614.
[3] Bona S.G., Bono L., Daghetta L., Marone P. [2001]: Bactericidal activity of Pistacia Lentiscus gum mastic against Helicobacter pylori. The Am. J. of Gastroenterol., 96 (9) Supplement 1: S49.
[4] Roe I.H., Nam S.W., Myung N.H., Kim J.T., Shin J.H. [2003]: The effect of mastic gum on Helicobacter pylori-infected gastritis. Korean J. Gastroenterol., 41: 277-283.
[5] Heo C., Kim D.W., Do J.H. [2006]: Protective effects of mastic in non-steroidal anti-inflammatory drug induced gut damage and bacterial translocation in a rat model. Korean J. Med., 71: 354-361.
[6] Paraschos S., Magiatis P., Mitakou S., Petraki K., Kalliaropoulos A., Maragkoudakis P., Mentis A., Sgouras D., Skaltsounis A.-L. [2007]: In vitro and in vivo activities of Chios mastic gum extracts and constituents against Helicobacter pylori. Antimicrob. Agents Chemother., 51 (2): 551–559.
[7] Kottakis F., Lamari F., Matragkou C., Zachariadis G., Karamanos N., Choli-Papadopoulou T. [2007]: Arabino-Galactan proteins from Pistacia lentiscus var. chia: isolation, characterization and biological function. Amino Acids, 34: 413-420.
[8] Kottakis F., Kouzi-Koliakou K., Pendas S., Kountouras J., Choli-Papadopoulou T. [2009]: Effects of mastic gum Pistacia lentiscus var. chia on innate cellular immune effectors. Eur. J. of Gastroenterol. & Hepatol., 21(2): 143-149.
[9] Hassan H.M.M. [2009]: Inhibitory Activities of Some Mucilages and Gums Against Certain Intestinal Disaccharidases. Austr. J. Basic & App. Sci., 3 (3): 2741-2746.
[10] Dabos K.J., Sfika E., Vlatta L.J., Giannikopoulos G. [2010]: The effect of mastic gum in Helicobacter pylori: A randomized study. Phytomedicine, 17 (3-4): 296-299.
[11] Dabos K.J., Sfika E., Vlatta L.J., Frantzi D., Amygdalos G.I., Giannikopoulos G. [2010]: Is Chios mastic gum effective in the treatment of functional dyspepsia? A prospective randomised double-blind placebo controlled trial. J of Ethnopharmacology, 127 (2): 205–209.
[12] Kountouras J., Zavos C., Deretzi G., Gavalas E., Chatzopoulos D., Katsinelos P., Tsiaousi E., Gagalis S., Polyzos S.A., Venizelos I. [2012]: Potential implications of Helicobacter pylori-related neutrophil-activating protein. World J. Gastroenterol., 18 (5): 489-490.
[13] Miyamoto T., Okimoto T., Kuwano M. [2014]: Chemical composition of the essential oil of mastic gum and their antibacterial activity against drug-resistant Helicobacter pylori. Nat. Prod. Bioprospect., 4(4): 227–231.