Účinnosť mastichy v liečbe

Moderné výskumy potvrdzujú prastaré skúsenosti s účinnosťou mastichy pre zdravé zažívanie aj s antibakteriálnou účinnosťou mastichy. Súčasne odhaľujú nové poznatky o účinnosti mastichy pri liečbe aterosklerózy, vysokého krvného tlaku a stabilizácii LDL a HDL cholesterolu.

Masticha pri infekcii helicobacter pylori

Odhalenie mastichy ako zabijaka helicobacter pylori znamenalo revolúciu pri liečbe tejto žalúdočnej infekcie. Chioská masticha predstavuje prírodnú alternatívu k agresívnej antibiotickej liečbe helicobacter pylori. Na rozdiel od antibiotík nemá mastichová liečba žiadne negatívne vedľajšie efekty.

Masticha pri refluxe pažeráka

Chioská masticha upokojuje zažívací systém a veľmi dobre účinkuje na upokojenie príznakov pažerákového refluxu. Masticha nahrádza inhibítory protónovej pumpy.

Masticha při léčbě aterosklerózy a vysokého krvného tlaku

Ateroskleróza – kôrnatenie tepien – predstavuje významný zdravotný problém. Vzniká v dôsledku ukladania tukových látok, hlave cholesterolu, v stene tepny, čím dochádza k zúženiu tepny, zníženiu pružnosti a obmedzeniu prietoku krvi. Ateroskleróza je tak príčinou infaktu myokardu, cievnej mozgovej príhody a ďalších ochorení. Podľa vedeckých štúdií je chioská masticha novým dôležitým antioxidantom a antiaterogénnym faktorom. Súčasne sa zistilo, že chioská masticha (Pistacia lentiscus var. Chia) bola najúčinnejším prírodným protektívnym faktorom proti oxidácii ľudského LDL cholesterolu.

Pálenie záhy

Pálenie záhy (pyróza) je ľudový názov pre stav spätného toku, návratu nestrávenej potravy do pažeráka. Pálenie záhy je spôsobené kombináciou nesprávneho stravovania, skladby jedálnička, dlhodobým užívaním nektorých liekov a aj stresom, ktorý samozrejme negatívne ovplyvňuje náš celý organizmus. Účinnosť chioskej mastichy a jej užívanie je rovnaké ako pri refluxnom ochorení pažeráka.