Múzeum mastichy

Múzeum mastichy

Múzeum mastichy predstavuje vo vnútornej i vonkajšej expozícii všetko dôležité, čo sa týka chioskej mastichy, jej histórie a pestovania. Múzeum Chioskej mastichy sa nachádza v oblasti Mastichochori blízko dediny Pyrgi.

Múzeum mastichy

Vznik múzea mastichy

Múzeum chioskej mastichy patrí do siete tematických múzeí vytvorené skupinou Piraeus Bank Group Cultural Foundation, ktorá zodpovedá aj za jej chod. Masticha múzeum sídli v budove, ktorá bola určená výhradne na tento účel na pôde, ktorú postúpilo Združenie pestovateľov chioskej mastichy pri dedine Pyrgi, v lokalite Rachi (Tepeki). Komplex múzea mastichy je harmonicky zasadený do okolitej krajiny.

Vnútorné priestory sú rozdelené do dvoch krídiel. Horná časť slúži na zabezpečenie prevádzky a sprievodný program. Je tam napr. pokladňa, viacúčelová sála (sála „Skinos“), sála pre vzdelávacie programy (sála „Kentitir“), kaviareň Mastiha, Múzejná predajňa a podobne.

V dolnom krídle múzea mastichy je stála expozícia, ktorá sa postupne venuje práci na poli, živote dedín, výrobe a historickým súvislostiam obchodu s mastichu, rovnako ako histórii ostrova Chios.

Na konci expozície sú návštevníci vedení do vonkajšej výstavy. V stráni u múzea sú cesty vedené mastichovým poľom. Návštevník je vo vonkajšej expozícii sprevádzaný audiovizuálnym materiálom pre konkrétnejšiu predstavu o skutočnej práci s mastichou, pestovaní mastichy v poľnohospodárskej krajine južného Chiu.

Múzeum mastichy
Mastichový strom na dobovej rytine

Expozícia mastichy

Stála expozícia sa sústredí na Chioskú mastichu. Predstavuje mastichu ako unikátny prírodný produkt, ktorý sa vyrába výhradne na juhu ostrova Chios, v oblasti Mastichochoria. Návštevníci sa dozvedia o mastichovom strome a o mastiche, živici, ktorá bola uznaná ako prírodné liečivo v roku 2015.

Prvá výstava predstavuje tradičné know-how pestovanie mastichy, ktorá bola vpísaná do Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO v roku 2014. Návštevníci tiež môžu sledovať historický vývoj obchodu a hospodárenia s mastichou a ľahko pochopiť spôsob, akým masticha utvárala kultúrne dedičstvo južného Chiu.

Ďalej: Druhá expozícia sa zameriava na to, ako prebieha pestovanie mastichy a jej produkcia. Ďalej predstavuje históriu živice, poľnohospodársku krajinu a osady južného Chiosu a Mastichochorie. Podrobne, ale pútavo je na tretiej výstave vysvetlená funkcia družstiev a spracovanie mastichy v modernej dobe ako významná kapitola v histórii výroby mastichy. Súčasne je ukázané, ako sa masticha šíri a používa po celom svete.

Nakoniec ve vonkajšej časti sa návštevníci dostanú do kontaktu s rastlinou samotnou priamo v podmienkach, kde je pestovaná. Nadčasovosť a udržateľnosť pestovania mastichy je zdôraznené prostredníctvom porovnania súčasných obrazov s archívnym fotografickým materiálom. Náročný spôsob získavania slz mastichy je ukázaný na drine pestovateľov mastichy a robotníkov, ktorí sú hlavnými protagonistami audiovizuálnej produkcie. Ich svedectvo, rovnako ako všetky predmety v stálej zbierke (tradičný odev, nástroje a zariadenia) majú chrániť spomienky na minulosť.

Multimediálne prezentácie zdôrazňujú krajinu pestovania mastichy a hospodárskych budov, ako sa časom vyvíjali. Názorné modely predstavujú život dedín, usporiadanie domov a život ich obyvateľov. V závere expozície sú umiestnené originálne stroje zo starých tovární vo funčnom stave, ktorý si môže každý vyskúšať. Figuríny a sochy umiestnené v expozícii umocňujú realistický dojem a umožňujú dokonalý zážitok z výstavy.

Múzeum mastichy
Múzeum mastichy
Múzeum mastichy

Sprievodné materiály stálej expozície

  • Multimediálne prostredie
  • Dokumenty
  • Modely
  • Originálne stoje na spracovanie mastichy – zariadenia sú vo funkčnom stave
  • Sála «Skínos» (viacúčelová sála) slúži na organizovanie dočasných výstav, organizovanie podujatí a organizovanie kultúrnych podujatí, zatiaľ čo vzdelávacie programy sa konajú v menšej sále «Kentitiri».

Kde sa múzeum mastichy nachádza?

Adresa múzea mastichy

Pyrgi, Rachi site (Tepeki)
GR-821 02 Chios

Kontakt na múzeum mastichy:

  • Telefón: (+30) 22710 72212
  • Fax: (+30) 22710 72215
  • Odkaz na webové stránky a tiež zdroj textu: https://www.piop.gr
Múzeum mastichy
Múzeum mastichy