EMA: Európska agentúra pre lieky

Už z našich stránok viete, že masticha nesie označenie PDO produktu a je tiež zapísaná na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Dnešný článok nám predstaví živicu mastichu z pohľadu EMA.

Čo je EMA?

EMA je označenie pre Európsku agentúru pre lieky (EMA). Ide o agentúru Európskej únie (EÚ), ktorá má na starosti hodnotenie liekov a dohľad nad nimi.

Európska agentúra pre lieky je decentralizovaný orgán Európskej únie so sídlom v Amsterdame. Jej hlavnou úlohou je ochrana a podpora verejného zdravia a zdravia zvierat prostredníctvom hodnotenia humánnych a veterinárnych liekov a dohľadu nad nimi.

Čo je masticha?

To z nášho webu už mnohokrát zaznelo: 100% prírodný produkt – miazga stromu rečíka lentišku.

Čo znelo v správe EMA o mastichu?

Detaily správy:

  • vydaná: 7. júla 2015
  • značka: EMA/HMPC/46756/2015
  • Výbor pre rastlinné lieky

Táto správa zhŕňa kompletné informácie k mastice: popis, históriu, klinické štúdie a mnoho ďalšieho. Kompletné znenie správy, ktorej text je v anglickom jazyku si môžete prečítať tu:

Hodnotící zpráva o Pistacia lentiscus L., pryskyřice (mastix)