Masticha je PDO produkt

Masticha je PDO produkt

Unikátnosť mastichy z Chiu je potvrdená aj ochranou jej zemepisného označenia legislatívou Európskej únie. Chránené označenie pôvodu (PDO) zlepšuje orientáciu spotrebiteľa pri nákupe originálnej mastichy a chráni ho pred napodobeninami tejto jedinečnej živice.

Masticha je týmto produktom, čo v praxi znamená, že iba produkcia mastichy z ostrova Chios môže byť názvom Chios Masticha označená. Súčasne to umožňuje spájať originálnu mastichu s logom PDO.

Chránené označenie pôvodu

Chránené označenie pôvodu – CHOP (Product Designation of Origin – PDO) je spojenie jedinečného produktu s určitou oblasťou, v mimoriadnych prípadoch s názvom krajiny, ktorý sa používa v popise poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny pochádzajúce z danej oblasti alebo krajiny. Kvalita a charakteristika výrobkov označených „PDO“ produkt spočíva v exkluzivite geografického prostredia, vrátane prírodných a kultúrnych faktorov, ktoré sú spojené s vymedzenou zemepisnou oblasťou.

Označenie PDO/CHOP umožňuje výrobcom potravín a ďalších poľnohospodárskych produktov ľahšie prezentovať svoje originálne výrobky spotrebiteľom a dokladať ich pôvodnosť. Spotrebiteľom potom toto označenie uľahčuje orientáciu v ponuke tovaru a dáva im vodítko pri hľadaní kvalitných výrobkov s tradičným postupom spracovania.

Všetky tieto registrované produkty možno označovať logom chráneného označenia pôvodu na predajnom balení a na ďalších materiáloch.

Masticha jako PDO produkt

Od roku 1997 bola Chios masticha označená Chráneným označením pôvodu výrobku, na ktoré sa vzťahuje Nařízení komise (ES) č. 123/97 ze dne 23. ledna 1997, kterým se doplňuje příloha nařízení Komise (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92. Registrácia z 24. januára 1997 sa vzťahuje na:

Okrem týchto registrácií môžete v Rejstříku zeměpisných označení EU – eAmbrosia nájsť aj ochranu zemepisného označenia pre:

  • mastichový likér s označením „Μαστίχα Χίου / Masticha of Chios“ pod číslom PGI-GR-01850 z 13. februára 2008.
Masticha je PDO produkt