Chioská Masticha a Helicobacter pylori

Na tému Chioská masticha a Helicobacter pylori bolo vykonaných už niekoľko štúdií, ktoré v rôznom rozsahu potvrdzujú účinok Chioskej Mastichy na baktériu žijúcu v žalúdku živočíchov, na H. pylori, teda na helicobacter pylori.

Vitamin D, kapsle, masticha chios chioská

Tieto štúdie sa zameriavajú nielen na použitie surovej mastichy, ale aj na využitie oleja získaného z mastichovej živice a tiež na mastichový prášok, ktorý sa získava rozomletím surových kvapiek zaschnutej Chioskej Mastichy, živice stromu rečík lentišek.

Chioská masticha

  • Pokusy, ktoré sú tu popísané, boli vykonávané formou štúdií.
  • Boli vykonávané ako na ľuďoch, ľudských bunkách, tak na laboratórnych myšiach.
  • Často jsou studie prováděny formou, kdy jiná kontrolní skupina užívá nevědomky placebo.

Tu nájdete viac informácií k téme: Helicobacter pylori.Helicobacter pylori helikobakter pylory h. HP bakterie žaludek žaludeční helikobakterie

Tu nájdete informácie o štúdiách na tému:

Štúdia: Chioská Masticha a její účinek proti H. pylori