Účinky mastichového esenciálneho oleja na hladinu cholesterolu

Tu je preklad najnovšej štúdie o mastichovom oleji a jeho účinkoch na cholesterol. Účinky esenciálneho mastichového oleja na hladinu cholesterolu u zdravých dobrovoľníkov: prospektívna, randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia (mastiha-oil).

Informácie o štúdii: Účinky mastichového esenciálneho oleja na hladinu cholesterolu

História štúdia:

 • Prijaté 12. mája 2023
 • Prijatá v revidovanej podobe 13. augusta 2023
 • Prijaté 19. augusta 2023
 • K dispozícii online tu

Kľúčové slová:

 • mastichový esenciálny olej
 • lipidy
 • terpény
 • ateroskleróza
 • kardiovaskulárne ochorenia

Anotácia

Úvod do štúdie: účinky mastichového esenciálneho oleja na hladinu cholesterolu

Esenciálny mastichový olej (CMO) je prírodný produkt získaný zo živice mastichového stromu, ktorý má antioxidačné, antimikrobiálne, antiulcerózne, antineoplastické a cholesterol znižujúce účinky in vitro a jeho hypolipidemický účinok bol potvrdený v štúdiách na zvieratách. V literatúre však nie sú k dispozícii žiadne randomizované, placebom kontrolované klinické štúdie o hypolipidemických účinkoch mastichového oleja u ľudí.

Prospektívna, randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia bola navrhnutá na štúdium hypolipidemického účinku kapsúl mastichového oleja u zdravých dobrovoľníkov so zvýšenou hladinou cholesterolu.

Metódy

Celkovo bolo vyšetrených 192 zdravých dobrovoľníkov a 160 z nich s celkovým cholesterolom > 200 mg/dl sa zúčastnilo štúdie. Boli randomizovaní v pomere 2:1 na užívanie kapsúl s mastichovým olejom (200 mg mastichového oleja/kapsulu) a placeba počas 8 týždňov. Kapsuly s mastichovým olejom dostávalo celkovo 113 pacientov a 47 bolo randomizovaných do kontrolnej skupiny a všetci dokončili sledované obdobie.

Výsledky

Po 8 týždňoch podávania mastichového oleja boli hladiny celkového a LDL cholesterolu v skupine s mastichovým olejom významne nižšie v porovnaní s placebom, 215,2 ± 27,5 vs 237,0 ± 27,9 mg/dl (p < 0,001) a 135,0 ± 26,1 vs 153,0 ± 23,3 mg/dl (p < 0,001).

Okrem toho sa v skupine s mastichovým olejom v porovnaní s východiskovými hodnotami významne znížil celkový cholesterol o 20,6 mg/dl (9 %), LDL o 18,1 mg/dl (12 %), triglyceridy o 21,8 mg/dl (15 %) a glukóza o 4,6 mg/dl (5 %) a HDL sa zvýšil o 2,4 mg/dl (5 %).

Záver štúdie: Účinky esenciálneho mastichového oleja na hladinu cholesterolu

Štúdia Účinky mastichového esenciálneho oleja na hladinu cholesterolu (MASTIHA-OIL) preukázala účinnosť a bezpečnosť mastichového esenciálneho oleja pri znižovaní celkového a LDL cholesterolu po 8 týždňoch podávania zdravým dobrovoľníkom so zvýšenou hladinou cholesterolu.

Účinky mastichového esenciálneho oleja na hladinu cholesterolu

Úplné znenie štúdie nájdete tu.

Autoři štúdie

Athanasios Kartalis 1, a, Dimitrios Afendoulis 2, * Matthaios Didagelos 3, a, Michail Ampeliotis 4, a, Maria Moutafi 5, Petros Voutas 6, Nikolaos Smyrnioudis 7, Nikolaos Papagiannis 8, Stefanos Garoufalis 9, Eirini Boula 10, Ilias Smyrnioudis 11, Charalambos Vlachopoulos 12

 1. Oddelenie kardiológie, Všeobecná nemocnica Chios „Skylitseion“, Grécko
 2. Oddelenie kardiológie, Všeobecná nemocnica Chios „Skylitseion“, Grécko
 3. oddelenie kardiológie, Univerzitná nemocnica „AHEPA“ v Solúne, Grécko
 4. Oddelenie kardiológie, Všeobecná nemocnica Chios „Skylitseion“, Grécko
 5. Oddelenie kardiológie, Všeobecná nemocnica Chios „Skylitseion“, Grécko
 6. Oddelenie kardiológie, Všeobecná nemocnica Chios „Skylitseion“, Grécko
 7. Oddelenie kardiológie, Všeobecná nemocnica Chios „Skylitseion“, Grécko
 8. Oddelenie kardiológie, Všeobecná nemocnica Chios „Skylitseion“, Grécko
 9. Oddelenie kardiológie, Všeobecná nemocnica Chios „Skylitseion“, Grécko
 10. Oddelenie biochémie, Všeobecná nemocnica Chios „Skylitseion“, Grécko
 11. Výskumné centrum Mastiha, Chios, Grécko
 12. Oddelenie kardiológie, Všeobecná nemocnica Hippokration, Atény, Grécko