Prečo je masticha taká drahá?

Prečo je masticha taká drahá? Masticha, známa aj ako mastiha alebo Mastix, je prírodná živica získavaná z mastichovníka (Pistacia lentiscus). Strom masticha sa vyskytuje najmä v oblasti Stredozemného mora, pričom Grécko je jej významným producentom. Vysokú cenu mastichy možno pripísať niekoľkým faktorom.

Faktory

Pozrime sa teraz bližšie na faktory, ktoré ovplyvňujú cenu tmelu

Proces zberu

Jedným z týchto faktorov je prácny proces zberu, ktorý je spojený so získavaním mastichy. Zber mastichy spočíva v tom, že sa do kôry mastichovníka urobia zárezy, ktoré umožnia vytekanie živice. Tento proces, ktorý sa vykonáva ručne, si vyžaduje kvalifikovanú pracovnú silu.

Jediné miesto na svete – ostrov Chios

Strom masticha sa vyskytuje len v určitých oblastiach, ako je napríklad ostrov Chios v Grécku. Jeho obmedzené geografické rozšírenie znamená, že zdroj mastichy nie je rozšírený, čo prispieva k jej exkluzivite a vyšším cenám.

Nič sa nedá urýchliť

Výnos je pomalý a nízky. Mastichový strom má pomalý rast. Výnos mastichy z každého stromu je relatívne nízky. Trvá niekoľko rokov, kým mastichový strom dozrie a začne produkovať živicu. Pomalý rast a nízka výťažnosť prispievajú k exkluzivite mastichy.

Znalosti sa odovzdávajú z generácie na generáciu

Tradičné metódy zberu mastichy sa dedia z generácie na generáciu. Masticha má kultúrny a historický význam, nepoužívajú sa tu moderné priemyselné metódy. Tradícia je tradícia a kvalita si vyžaduje svoj čas. Pestovanie mastichy je určené len pre trpezlivých.

Účinky overené stáročiami

Masticha má jedinečnú chuť a potenciálne zdravotné účinky, čo prispieva k jej kultúrnej a historickej hodnote, ktorá môže zvýšiť dopyt a ovplyvniť jej cenu.

Kvalita, čistota a udržateľnosť

Je potrebné zohľadniť aj normy kvality a čistoty. Pestovanie mastichy (tak ako pred stovkami rokov) je trvalo udržateľný proces. Vysokokvalitná masticha môže podliehať prísnym normám kontroly kvality, aby sa zabezpečila čistota. Splnenie týchto noriem môže znamenať dodatočné náklady.

Masticha sa stáva čoraz známejšou a populárnejšou

Dopyt po Chios mastiha sa v posledných rokoch zvýšil vďaka jej vnímaným zdravotným prínosom a používaniu v rôznych odvetviach, ako sú potraviny, kozmetika a tradičná medicína. Tento vyšší dopyt môže zvýšiť ceny.

Ak to zhrnieme!

Súhrnne možno povedať, že vyššia cena mastixovej gumy je spôsobená kombináciou viacerých faktorov vrátane:

  • prácnosť zberu
  • obmedzená geografická distribúcia
  • pomalý rast a nízky výnos
  • tradičné metódy extrakcie
  • kultúrny význam
  • normy kvality
  • a dopyt na trhu.

Chcete ochutnať túto vzácnosť?

Prečo je masticha taká drahá?
Masticha