Studie: Chioská Masticha a pálení žáhy

Studie:

V roce 2010 zkoumal Dabos a kol. účinnost Chioské Mastichy u pacientů s funkční dyspepsií, tedy se špatným trávením. Konkrétně bylo vybráno 148 pacientů, kteří splnili kritéria ROME II pro funkční dyspepsii.

Následně jim bylo náhodně přiděleno buď 350 mg přípravku Chioské Mastichy třikrát denně anebo placebo. Studie trvala 3 týdny. Poté byly hodnoceny jednotlivé příznaky a celkový stav pacienta. Počet pacientů, kteří dostávali Mastichu, si méně stěžoval na příznaky funkční dyspepsie, než pacienti, kteří dostávali placebo. U 40% pacientů užívajících placebo a u 77% pacientů užívajících přípravek Chioské Mastichy došlo k pozoruhodnému zlepšení příznaků

Výsledek studie:

Chioská Masticha v tomto pokusu výrazně zlepšila tyto příznaky: bolest žaludku obecně, úzkostné žaludeční bolesti, tupou bolest v horní části břicha a pálení žáhy.

Závěr studie:

Proto Chioská Masticha výrazně zlepšuje příznaky u pacientů s funkční dyspepsií ve srovnání se skupinou, která užívala placebo.[1]

Dabos K.J., Sfika E., Vlatta L.J., Frantzi D., Amygdalos G.I., Giannikopoulos G. [2010]: Is Chios mastic gum effective in the treatment of functional dyspepsia? A prospective randomised double-blind placebo controlled trial. J of Ethnopharmacology, 127 (2): 205–209.
masticha kapsle proti pálení žáhy
Kapsle s Chioskou mastichou