Studie: Chioská Masticha a ateroskleróza neboli kornatění cév

Chioská Masticha také vykázala významné antiaterogenní účinky, a tedy je potenciálně vhodná pro nový léčebný přístup proti ateroskleróze-kornatění cév. Masticha také zlepšuje klinický průběh u pacientů se zánětlivými onemocněními střev. Výzkum Chioské Mastichy v oblasti účinků antioxidantů a protizánětlivých složek zůstávají dost slibné, ale v budoucnu je potřeba provést ještě mnoho zkoušek. 

Studie 1

V roce 2004 Dedoussis a kol. zkoumal molekulární mechanismy, z nichž vychází antiaterogenní účinek celkového polárního extraktu Chioské Mastichy. Apoptóza a nekróza byly na základě délky expozice indukovány do periferní krevní mononukleární buňky (PBMC) vystavené oxLDL. Výtažek z Chioské Mastichy zastavil nebo výrazně omezil jak apoptózu, tak nekrózu, obnovil hladinu glutathionu a snížil projev CD36, a to i na úrovni mRNA. Zajímavé je, že triterpenoidní frakce pryskyřice spíše než fenolická prokázala pozoruhodné zvýšení nitrobuněčného glutathionu. Výsledky obsahují silný důkaz antiaterogenní účinnosti pryskyřice-mastichy.[4]

Související studie: Studie: Chioská Masticha a její účinek na cholesterol