Studie: Antioxidační a protizánětlivé účinky Chioské mastichy

Chioská masticha se už řadu let používá jako antioxidační faktor při konzervaci tuků a olejů, například již v Egyptě v 70. letech.[1] V posledních letech neustále dochází k navýšení zájmu o Chioskou Mastichu a její antioxidační a protizánětlivé účinky. Zajímavé je, že se v různých studiích dospělo k závěru, že Chioská Masticha zabraňuje oxidaci LDL (Low Density Lipoprotein) in vitro. Přesně to je základní, protože pryskyřice masticha tak může být použita jako přírodní antioxidant, zejména pro mastné substráty v potravinářství, kosmetice a farmacii. 

Pokusy in vivo vedly k výraznému poklesu hladiny cholesterolu, což vede k tomu, že srdce a játra jsou více chráněna. Je velmi důležité zmínit, že antioxidační aktivita Chioské Mastichy může mít přímý dopad na její protizánětlivé účinky. Výzkum ukázal in vivo protizánětlivé účinky Chioské mastichy u jedinců trpících zánětlivým střevním onemocněním a v experimentálních případech zabránila zánětu

Studie 1

V roce 2005 výzkumný tým zkoumal Chioskou Mastichu spolu s dalšími přírodními pryskyřicemi, které mají biologické vlastnosti a také bioaktivní triterpeny (kyselina oleanolová a ursolová) kvůli jejich antioxidačnímu účinku. Chioská Masticha prokázala vysoké antioxidační účinky v každém ze zkoumaných olejových substrátů (sádlo, kukuřičný olej, olivový olej a slunečnicový olej). Významnou antioxidační aktivitu prokázala Chioská Masticha a její esenciální olej v panenském olivovém oleji. Závěrem lze říci, že pryskyřice a olej Chioské Mastichy lze použít ve farmaceutických, kosmetických a funkčních potravinách a její přítomnost má antioxidační účinek.[2]

Studie 2

V roce 2009 další výzkumná skupina studovala, zda Chioská Masticha ovlivňuje funkci aktivovaných makrofágů. Bylo zjištěno, že pevná a kapalná masticha snižuje produkci prozánětlivých sloučenin, jako je oxid dusnatý (NO) a prostaglandin (PG) e2, buňkami RAW264.7 aktivovanými lipopolysacharidem (LPS). Navíc došlo ke snížení počtu životaschopných buněk. Chioská Masticha navíc blokovala projevy specifických proteinů na proteinu a na hladinách mRNA 28. Bylo zjištěno, že Chios Mastiha vykazuje silné účinky vedoucí k čištění od hydroxylových radikálů. Chioská Masticha přesvědčivě snižuje produkci NO i PGe2 aktivovanými makrofágy většinou prostřednictvím své cytotoxické aktivity.[3]

Studie 3

V roce 2010 měla studie Mahmoudi a kol. za cíl vyšetřit Chioskou Mastichu, její minerální složky, protizánětlivé a antioxidační účinky na potkanech. Bylo zjištěno, že pryskyřice ve srovnání s kontrolními skupinami vyvolala statisticky významné snížení otoku a to při všech použitých dávkách. Masticha prokázala dobrou schopnost Fe2 + chelatace. Zajímavé je, že množství prvků bylo sníženo díky mastiše v tomto konkrétním pořadí Cu > Fe, Zn > Mn > Ni, Cd. Výše uvedené informace podporují použití Chioské Mastichy jako protizánětlivého a antioxidačního prostředku.[4]

Studie 4

V roce 2011 dospěla výzkumná skupina k závěru, že přípravek Chioská Masticha může pomoci při léčbě zánětlivých onemocnění. Skupina studovala její protizánětlivou účinnost u alergického astmatu u myší, které se vyznačuje zánětem dýchacích cest, eosinofilií a hyperreaktivitou dýchacích cest. Masticha významně snižovala eozinofilii, přičemž snižoval hyperreaktivitu dýchacích cest a potlačoval produkci zánětlivých cytokinů, jakož i chemokinů v bronchoalveolární tekutině.[5]

Studie 5

Triantafyllou a kol. (2011) zkoumali potenciální roli antioxidační aktivity Chioské Mastichy. Výrazná pročišťovací účinnost samotné Mastichy nebyla prokázána. Výsledky ukázaly, že Chioská Masticha snižuje PKC enzym, což podstatně oslabuje produkci oxidu siřičitého a H2O2 oxidázami NADPH, což je antioxidační charakteristika, která může mít přímý dopad na protizánětlivé vlastnosti studované sloučeniny.[6]

Studie 6

V roce 2012 Quartu a kol. zkoumali vliv podávání éterického oleje z Chioské Mastichy na změny profilu mastných kyselin a koncentrací endocannabinoidních kongenerů, které byly způsobeny přechodnou bilaterální okluzí společné krční tepny v čelní kůře potkana a plazmě. (….)

Gortzi a kol. (2014) použil extrakt Chioské mastichy pro pokus rozpouštění nerozpustného polymeru  a ke zlepšení in vivo aktivity. [7]

Studie 7

V roce 2018 se zaměřil výzkum na biologickou dostupnost terpenů v lidské plazmě a jejich vliv na oxidační stresové biomarkery. V rámci projektu byla odebrána krev zdravému muži a zkoumalo se užití Chioské Mastichy v různých časech po jejím podání. Výsledky prokázaly potenciál antioxidační obrany in vivo po perorálním podání Chioské Mastichy.[8]

Kromě toho bylo po požití mastichy v plazmě kvantifikováno celkem 24 volných aminokyselin. Zajímavé je, že aminokyseliny byly závislé v reakci na příjem mastichy, což je možná potenciální klíčová role tohoto přírodního produktu v metabolismu člověka.[9]


[1] Abdel-Ghaffar A.S., El Nawawy A.S., Mohamed M.S. [1957]: The inhibitory effect of mastic gum on bacterial growth. Alex. Med. J., 3: 119-124.
[2] Assimopoulou A.N., Zlatanos S.N., Papageorgiou V.P. [2005]: Antioxidant activity of natural resins and bioactive triterpenes in oil substrates. Food Chemistry, 92: 721–727. 
[3] Zhou L., Satoh K., Takahashi K., Watanabe S., Nakamura W., Maki J., Hatano H., Takekawa F., Shimada C., Sakagami H. [2009]: Re-evaluation of anti-inflammatory activity of mastic using activated macrophages. In vivo, 23: 583-590. 
[4] Mahmoudi M., Ebrahimzadeh M.A., Nabavi S.F., Hafezi S., Nabavi S.M., Eslami S. [2010]: Antiinflammatory and antioxidant activities of gum mastic. Eur. Rev. for Med. and Pharm. Sci., 14: 765-769. 
[5] Qiao J., Li A., Jin X., Wang J. [2011]: Mastic alleviates allergic inflammation in asthmatic model mice by inhibiting recruitment of eosinophils. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol., 45: 95–100. 
[6] Triantafyllou A., Bikineyeva A., Dikalova A., Nazarewicz R., Lerakis S., Dikalov S. [2011]: Anti-inflammatory activity of Chios mastic gum is associated with inhibition of TNF-alpha induced oxidative stress. Nutrition J., 10: 64-72.
[7] Gortzi O., Athanasiadis V., Lalas S., Chinou I., Tsaknis J. [2014]: Study of antioxidant and antimicrobial activity of chios mastic gum fractions (neutral, acidic) before and after encapsulation in liposomes. J. Food Process. Technol., 5 (8): 355-359. 
[8] Papada E, Gioxari A, Brieudes V, Amerikanou C, Halabalaki M, Skaltsounis AL, Smyrnioudis I, Kaliora AC. Bioavailability of Terpenes and Postprandial Effect on Human Antioxidant Potential. An Open-Label Study in Healthy Subjects. Mol Nutr Food Res. 2018; 62(3). doi: 10.1002/mnfr.201700751.
[9] Papada E, Torović L, Amerikanou C, Kalogeropoulos N, Smyrnioudis I, Kaliora AC. Modulation of Free Amino Acid Profile in Healthy Humans Administered with Mastiha Terpenes. An Open-Label Trial. Nutrients. 2018 Jun 3;10(6). pii: E715. doi: 10.3390/nu10060715.